31/12/2018
 

          เพื่อร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 1,300 ล้านบาท

          ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาเงินจากหลากหลายช่องทาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ยังขาดเงินอยู่อีกถึง 400 ล้านบาท

         จึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ที่มีกำลังพอที่จะเสียสละทรัพย์ในการทำบุญด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดมหาราช ตัวนี้ โดยวางเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตัว เพื่อให้ได้เงิน 200 ล้านบาท

         ด้วยกิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่ท่าน 1 คน ทำบุญด้วยการซื้อเสื้อ 1 ตัว และแนะนำเพื่อนที่ท่านรู้จักเพียงแค่ 2 คน ที่สามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะเกิดการร่วมเป็นสะพานบุญต่อเนื่องกันไป

สั่งซื้อได้ที่ ตัวละ 359 บาท

(ทาง lazada ร่วมทำบุญโดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น)
สั่งเสื้อคลิ๊กนี่นี่เลย

         และพวกเราทุกคนมาร่วมกัน Countdown ไปด้วยกัน โดยจะสิ้นสุดกิจกรรมนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561